Emlak Yönetimi Hizmetleri

Emlak Yönetimi ülkemizde yeni gelişen bir sektör olmasına rağmen geleceğe dönük önü açık bir sektördür. Emlak Yönetimi ile emlakçılık birbirine benzer sektörler olarak algılanmasına rağmen emlak yönetimi emlakçılığın kurumsallaşmış, daha çok kiralama ve yeni binaların satışına dönük bir hizmet sunar.

Ada Alc olarak uzman ekiplerimizle;
1 Emlak satış, araştırma, kiralama ve değerleme hizmeti
2 Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık hizmeti
3 Müşterileri adına beyanname doldurur
4 Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur
5 Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması hizmeti
6 Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapmak
7 Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir
8 Kira sözleşmesi hazırlar
9 Kat malikleri ile yapılan sözleşme ile kira takibi, aidat takibi ve ödeme takibi hizmeti verir
10 Kat malikleri ile yapılan sözleşme çerçevesinde tahliye ve icra davalarını takip ederiz
Referanslar