İdari İşler Hizmetleri

 1. Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
 2. Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması
 3. İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması, (baret, emniyet kemeri, özel elbise vb.)
 4. Personelin sürekli eğitiminin yapılarak, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması
 5. Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanması ve site yönetimine sunulması
 6. Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması, onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması
 7. Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi, denetim raporların site yönetimine sunulması
 8. Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
 9. Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle, bağımsız bölümlerden gelen arıza, şikayet ve istek kayıtlarının tutulması, arıza ve şikayetlerin giderilmesi, yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi
 10. Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun, itina ile kullanılmasının sağlanması.

Aidat Takit ve Muhasebe İşleri

 1. İşletme bütçesinin hazırlanması
 2. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması
 3. Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması
 4. Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması
 5. Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması
 6. Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi
 7. Personel maaşlarının ödenmesi
 8. Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi
 9. Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması
 10. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi
 11. Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması
 12. Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması
 13. Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması

Diğer Hizmetlerimiz
Temizlik Hizmetleri
Güvenlik Kontrol Hizmetleri
Tercihi Hizmetler
Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması Sitede can ve mal güvenliğinin korunması,
Site prestijinin korunması ve Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi
Teknik İşler Hizmetleri
Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin tasnifi Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması,
plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması
Havuz Bakım Hizmetleri
Çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark,
spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi
Peyzaj Bakım Hizmetleri
Ortak mahallerde bulunan sistemlerin temizliği Teknik hacimlerde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması
Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması
Referanslar